toto je index.php
Jmenuji se Markéta Pešičková, vystudovala jsem obor zahradní a krajinářské architektury v Lednici na Moravě, v roce 2012 jsem složila autorizační zkoušky z oboru krajinářské architektury ČKA. V oboru pracuji přes dvacet let.
Pro-luku jsem založila před dvanácti lety jako místo, platformu, časoprostorovou niku, ve které se "potkávají" kolegové za účelem tvorby prostoru. jak jde čas, tak se kolegové se vzájemně střídají a prolínají - v závislosti na životních cyklech a etapách, ve kterých se nacházejí, v závisloti na tématech práce, která za námi přichází.
Pro-luka za svou existenci vděčí spolupráci s mnoha význačnými autory, nelze opomenout kolegu Marka Prchala, kolegyně Martinu Krčmářovou, v současnosti stojí na spolupráci se Zuzanou Říhovou, příležitostně s námi spolupracovaly také Eva Jeníková a Jitka Trevisan.
Marketa Pešíčková

Ing. Markéta Pešičková

Narodila jsem se v Jičíně, kde jsem absolvovala základní školu. Jsem vdaná a mám dvě dcery.

dosažené vzdělání:

 • Gymnázium F. X. ŠALDY V LIBERCI, ukončeno 1992
 • Mendelova univerzita – fakulta zahradní a krajinářské architektury v Lednici na Moravě, ukončeno 1997
 • jednoroční kurz v oboru památkové péče – zahradní a krajinářská architektura, 2001
 • Autorizační zkouška ČKA, 2012

členství v profesních organizacích:

 • Česká komora architektů, od 27. 2. 2012
 • Správní rada SZKT

praxe v oboru:

 • 2003 – 2019 projekční činnost v oboru zahradní a krajinářská architektura
 • 2016 – 2018 výuka Ateliery VOŠ Mělník
 • od r. 2016 člen Komise životního prostředí v Mělníku, člen Stavební komise Klecany
 • od 2012 svobodný krajinářský architekt zapsaný v seznamu autorizovaných osob České komory architektů pod č. 03948
 • 2001 – 2003 odborný referent NPÚ Praha, působnost v Pražské památkové rezervaci
 • 1998 – 2001 pozice krajinářského architekta firmy Rekult, Praha
 • 1999 – studijní pobyt ve Velké Británii
 • 1997 – 1998 projekční činnost v oboru zahradní a krajinářská architektura
Radek Czano

Ing. Radek Csáno, DiS.

Narodil jsem se v Doksech u Máchova jezera, prožil zde dětství a posléze ovlivněn zdejší přírodou se vydal do „světa“ věnovat zahradnickému oboru.

dosažené vzdělání:

 • SPŠ stavební v Děčíně, ukončeno 2002
 • VOŠ zahradnická Mělník, ukončeno 2007
 • Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, ukončeno 2013

praxe v oboru:

 • 2018 dosud – spolupráce v ateliéru Pro.luka, obor zahradní a krajinářská architektura
 • 2014 – 2018 projekční činnost v oboru zahradní a krajinářská architektura ateliér StockWerk s.r.o.
 • 2014 pracovní stáž v ateliéru PlanDrei Landschaftsarchitektur Erfurt, Německo
 • 2012 studijní pobyt na TU Dresden, Landschaftsarchitektur, Drážďany, Německo
 • 2006 praxe ve firmě Roland Riedel Garten- und Landschaftsbau Berlín, Německo
 • 2005 praxe ve firmě Gartenbauschule Lehrgärtnerei Haindorf, Langenlois, Rakousko
Navrhujeme prostor. Nezáleží nám na jeho velikosti, ale na souvislostech. Šijeme návrh doslova na míru místu, uživatelům, vazbám. Naším krédem je přiměřenost, adekvátnost a logika. Snažíme se, aby naše návrhy byly srozumitelné, funkční a životaschopné, ale zároveň v sobě měly díl poezie a hravosti, něhy, byly uživatelsky příjemné.
Naše práce je tematicky rozmanitá:
 • věnujeme se návrhům veřejného prostoru sídel (parky, náměstí, ulice, drobná odpočivadla), poloveřejným prostorům účelových zařízení (zahrady mateřských a základních škol, hřbitovy, léčebny, zahrady státních institucí, prostory u administrativních budov).
 • zabýváme se tvorbou krajiny - obnovou a rehabilitací krajinných struktur vybraných krajinných celků, nabízíme tvorbu krajinných plánů pro sídelní útvary.
 • vymazlíme Vám rodinnou zahradu nebo interiér, dáteli nám důvěru a příležitost
 • pomůžeme Vám rozhoudnout se - pomůžeme Vám zhodnotit klady a zápory místa, o kterém uvažujete k životu (zakoupení pozemku či nemovitosti), pomůžeme Vám co nejvhodněji situovat stavbu na pozemek

To, co děláme, děláme s láskou a věříme, že je to na výsledku znát. Podstatou tohoto vztahu je souznění s klientem i místem a naladění se na stejnou vlnu - to je princip, kterého se držíme.

Dobré zážitky v dobrém prostoru Vám za celý tým pro-luky přeje

Ing. Markéta Pešičková

autorizovaný krajinářský architekt ČKA 3948

Na vršku 36, Klecany 250 67

IČO: 46034951

+420 732 911 195

info@proluka.cz

pro.luka