Lokátorství | proluka.cz

toto je category.php

Lokátorství

Kde je to místo?
Kde chcete žít?
Konzultace při výběru parcely, analýza jejich předností i nevýhod, usazení domu do nejlepší pozice…to jsou důležité životní kroky, u kterých jsem již často na výzvu klienta asistovala. Práce s prostorem začíná právě v tomto bodě, vyhodnocení vhodnosti místa a jeho základní funkční rozdělení – v tento moment se rozhoduje o výsledku, úspěchu celého snažení.