Soukromý sektor | proluka.cz

toto je category-soukromy-sektor.php

Soukromý sektor

Tvorbě soukromých zahrad se věnujeme spíše výjimečně. Dobře navržená zahrada je časově náročné dílo, představuje množství času debat a konzultací, výběr osobitých rostlin, individualit šitých na míru klientovi, místo a stavbě, jíž bude doplňovat. Je nezbytné, aby si vzájemně sedla osobnost klienta s architektem, místem i architekturou, pak je možné dosáhnout výjimečného výsledku.

Uvedené příklady jsou pouze ochutnávkou tvorby, často se do zahrady s odstupem po realizaci, kdy je možné něco již vyfotit, z časových důvodů nedostaneme.

Navrhování zahrady (terasy, dvora apod) probíhá v těchto krocích:
1. Návštěva lokality a vstupní “oťukávací” diskuse s klienetem.
2. Vypracování konceptu kompozičního a provozního řešení prostoru.
3. Konzultace a ujasnění cíle – dopracování konceptu do stupně architektonické studie.
4. Vypracování dokumentace pro realizaci díla. Tento stupeň se liší dle rozsahu zadání. Může obsahovat pouze osazovací a vytyčovací plán výsadeb, anebo je podrobnou dokumentací staveb drobné architektury (altány, pergoly, mola, koupací jezera, zpevněné plochy, návrh individuálního mobiliáře, výběr zařizovacích předmětů, osvětlení, apod), terénních uprav, infrastruktury.
5. Nezbytnou součástí úspěšně zrealizovaného díla je výběr rostlin (soliter) a zejména pak autorský dozor při realizaci – dohled nad správným provedením díla, terénními úpravami.
6. Velmi užitečným doplňkem projekčního procesu je též návrh péče o zrealizované dílo a následné kontroly zahrady (roční, dvouletý až pětiletý cyklus).