Veřejný sektor | proluka.cz

toto je category.php

Veřejný sektor

Věnujeme se návrhům veřejného prostoru sídel (parky, náměstí, ulice, drobná odpočivadla), poloveřejným prostorům účelových zařízení (zahrady mateřských a základních škol, hřbitovy, léčebny, zahrady státních institucí, prostory u administrativních budov).
Zabýváme se tvorbou krajiny – obnovou a rehabilitací krajinných struktur vybraných krajinných celků, nabízíme tvorbu krajinných plánů pro sídelní útvary.