Jmenuji se Markéta Pešičková, vystudovala jsem obor zahradní a krajinářské architektury v Lednici na Moravě, v roce 2012 jsem složila autorizační zkoušky z oboru krajinářské architektury ČKA. V oboru pracuji přes dvacet let.
Pro-luku jsem založila před dvanácti lety jako místo, platformu, časoprostorovou niku, ve které se "potkávají" kolegové za účelem tvorby prostoru. jak jde čas, tak se kolegové se vzájemně střídají a prolínají - v závislosti na životních cyklech a etapách, ve kterých se nacházejí, v závisloti na tématech práce, která za námi přichází.
Pro-luka za svou existenci vděčí spolupráci s mnoha význačnými autory, nelze opomenout kolegu Marka Prchala, kolegyně Martinu Krčmářovou, v současnosti stojí na spolupráci se Zuzanou Říhovou, příležitostně s námi spolupracovaly také Eva Jeníková a Jitka Trevisan.
Navrhujeme prostor. Nezáleží nám na jeho velikosti, ale na souvislostech. Šijeme návrh doslova na míru místu, uživatelům, vazbám. Naším krédem je přiměřenost, adekvátnost a logika. Snažíme se, aby naše návrhy byly srozumitelné, funkční a životaschopné, ale zároveň v sobě měly díl poezie a hravosti, něhy, byly uživatelsky příjemné.
Naše práce je tematicky rozmanitá:
  • věnujeme se návrhům veřejného prostoru sídel (parky, náměstí, ulice, drobná odpočivadla), poloveřejným prostorům účelových zařízení (zahrady mateřských a základních škol, hřbitovy, léčebny, zahrady státních institucí, prostory u administrativních budov).
  • zabýváme se tvorbou krajiny - obnovou a rehabilitací krajinných struktur vybraných krajinných celků, nabízíme tvorbu krajinných plánů pro sídelní útvary.
  • vymazlíme Vám rodinnou zahradu nebo interiér, dáteli nám důvěru a příležitost
  • pomůžeme Vám rozhoudnout se - pomůžeme Vám zhodnotit klady a zápory místa, o kterém uvažujete k životu (zakoupení pozemku či nemovitosti), pomůžeme Vám co nejvhodněji situovat stavbu na pozemek