toto je single.php

Regenerace městského jádra v Liběchově

24. 7. 2018

Liběchov – studie revitalizace centra

Centrum v Liběchově dnes vlastně úplně není. Kříží se zde dvě rušné komunikace, na fasádě jednoho z domů se nachází tabulka s nápisem “náměstí Václava Levého”, ale náměstí zde nikde není, pouze podivné zálivy asfaltu a šterku sloužící jao parkovací plochy kamionům a návštěvníkům lékařského domu. Vedení města cítilo potřebu s tím něco udělat a před nekolika lety nám zadalo úkol navrhnout úzký pruh zeleně, jakýsi parčík v centru města s nadějí, že bud eve městě krásněji. V diskusi jsme zástupce města přesvědčili, že takové dílčí řešení změnu nepřinese a navrhli jsme rozšířit zájmové území na celé centrum, tedy prostor, kde by to centrum mělo být, ale není. Náš návrh se tedy zabývá sportorem oné křížovatky, předprostorem městského úřadu, potenciálním prostorem náměstí (Náměstí V. Levého), tím úzkým parčíkem , ale i navazujícím  velkým městkým parkem v hlavní ose zelené páteře podél toku říčky Liběchovky. Návrh spočívá v novém kompozičním řešení, upravených provozních vazbách, tvorbě veřejného pobytového prostoru, použití prvků zeleně v parteru ulic , sadových úpravách parkových ploch, použití kvalitních materiálů, mobiliáře, regulaci dopravy – jedním z klíčových momentů návrhu je kamenná zeď, zklidňující a vymezující tranzitní dopravu od pobytových ploch náměstí a parku.

Návrh byl vypracován v týmu M.Pešičková a aM. Prchal v roce 2016, část díla byla již dopracována do dalších stupňů dokumentace a je částečně realizována.

 

Projekt