toto je single.php

Parčík v Proluce – Staré Ďáblice

24. 7. 2018

Komorní plocha veřejné zeleně za novým Obecním úřadem ve starých Ďáblicích. Dnes plocha s hájkem vzrostlých, vytáhlých borovic lesních a skupinou bříz, obě skupiny vytvářejí ducha místa.

Prostor je komponován pro klidový režim, odpočinek, místo setkání či posečkání v blízkosti městského úřadu a lékařských ordinací, sídlících v budově Obecního domu. Snoubí v sobě atmosféru svobodné přírody v podobě stávajících vzrostlých “divokých” stromů, zemitějších druhů keřů a porostů travin a trvalek s druhy “babičkovských zahrádek”, se kterými parčík a Obecní dům bezprostředně sousedí. 

Najdeme zde na jedné straně vícekmenné muchovníky s tavolami a pámelníky, ptačími zoby a divokým travním porostem se šalvějí. Střed celé kompozice tvoří nová vícekmenná třešeň, které sekundují záhony s pivoňkami, hortenziemi, růžemi apod. Tento zdánlivý rozpor je však pouze iluzorní, protiklady se vzájemně doplňují a celek je vyladěn do závěrečné harmonie. Týmová práce M. Pešičková, Z. Říhová.

 

Projekt