toto je single.php

Revitalizace parku u kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

10. 3. 2019

Návrh spočívá ve zjednodušení a kultivaci prostoru. Prostor je zbavován zbytečného balastu a nevhodných prvků. Návrh dosadeb zahrnuje pouze lípy – jako pokračování stávajících stromořadí i jako solitéry v prostoru. V bočních partiích vstupního portálu jsou nově navrženy smíšené záhony růží, hortenzií, trvalek a cibulovin, zatraktivňující nástupní prostor i parter parku. V patě soklu sochy sv. Jana Nepomuckého je navržen střídmý záhon z jednoduchých bílých růží s podsadbou stálezeleného barvínku většího.

Hranici parčíku návrh oživuje výsadbou skupin kvetoucích keřů, kvetoucích v bílé barvě (kaliny, pustoryl). Lze doporučit uzavřít prostor ze severní a východní strany živými ploty. Nová přístupová cesta ke vstupu do kaple je navržena k velkorysejšímu zadláždění z velkoformátové pískovcové dlažby v šíři vstupního portálu do kaple, aby cesta tvořila zároveň prostorný předprostor vstupu, kde se mohou řadit svatby a jiné obřady, fotografovat skupiny apod.

Řešené území se nachází ve středu obce a jeho podoba udává tón a náladu celému sídlu. Navržené řešení se snaží vrátit místu tradiční podobu a kultivovat jej. Navržené řešení je jednoduché, ale zároveň udržitelné, nevyžadující nadměrnou zátěž v procesu realizace, ani v procesu údržby. Přináší do prostoru novou kvalitu estetickou i programovou – zobytňuje řešený prostor, snaží se v sobě návštěvníka zdržet a “žít” ho.

Vyjma respektu k tradičním hodnotám vycházíme z premisy, že “prostředí vychovává”- kultivací, zušlechtěním prostoru jaksi “mimoděk” působíme na tvorbu estetického cítění návštěvníků, obyvatel, žactva základní a mateřské školy. Společným “žitím” veřejného prostoru působíme na zlepšení mezilidských vztahů v místě, zlepšení celkové atmosféry v obci.

 

Projekt