toto je single.php

Studie parku Na Podhoří v Mělníku

27. 11. 2018

Řešené území se rozkládá na severním svahu mělnického kopce a je členěno do několika terénních úrovní / teras, vzájemně oddělených krátkými prudšími svahy. Jednotlivé úrovně se již dnes od sebe liší obsahově, v návrhu toto členění dále podporujeme dílčí kompozicí a funkční náplní.

Formální parkový parter – prostor společenského setkávání, korzo, intenzivní pobyt u vodního prvku – společenský prostor s multifunkčním objektem kavárny (wc, wifi), venkovní posezení – uliční parter s alejí stromů a kvetoucími záhony – hlavní osa parku vycházející od stávající dominantní lípy srdčité.

Klidová zóna – rekreační zóna s pobytovým trávníkem – odpočinkový mobiliář (dřevěná mola, hamaky, sedací pytle- volná přírodně-krajinářská kompozice.

Zóna herních a sportovních aktivit – herní prostor pro nejmenší děti – balanční lanová sestava pro mladší školní kategorii – parkourové a fitness hřiště pro dospívající mládež a dospělé.

Zóna zahrady – pěstební a komunitní činnosti pro blízké školy a sídliště – pobytový sad a pěstební plochy revokující původní charakter lokality – komunitní zázemí (venkovní učebna/ altán) – pěstitelské zázemí.

 

Projekt