toto je single.php

  • Pro-luka
  • KRAJINA
  • Studie proveditelnosti regenerace systému zeleně obce Vidim

Studie proveditelnosti regenerace systému zeleně obce Vidim

24. 2. 2019

Malebná víska uprostřed Kokořínské chráněné krajinné oblasti ukrývá krajinářský klenot, vidimské lávky. Původní přírodně krajinářský park byl ukončen tou nejpřirozenější podobou “haha” hranice – strží sitenského dolu, pískovcovými stěnami padajícími do hlubokého údolí. Na jejich vrcholcích byla vybudována výjimečná stezka, spojující po vrstevnici jednotlivé skalní bloky.

Myšlenka na jejich záchranu a obnovu, obnovu celého krajinářského parku a celková rehabilitace zeleně v obci nás vedla ke zpracování obsáhlé dokumentace, zabývající se systémem zeleně v sídle. Dílčí části se podařilo následně zrealizovat (výsadba lip na návsi, dětské hřiště, odstranění náletů v parku, ošetření aleje v parku, výsadby keřových kulis v parku), lávky však zatím na svou záchranu čekají. Týmová práce M. Pešičková, M. Prchal, M. Šotkovská

 

Projekt