toto je single.php

Veselá obec

10. 3. 2018

Malební středočeská obec Veselá je koncipována na velkorysém schematu prostorného centrálního prostoru obce. System návsí, rybníků a původních sadových úprav – alejí a bosketů lip je výjimečný, rozsáhlý a náladotvorný. Project pracuje se stávající vegetací, navrhuje jeho ošetření (podklad D. Hora, Dis) a dílčí doplnění, odstraňuje nevhodný nános z konce minulého století. Dále řeší programovou náplň veřejných prostranství a podobu zpevněných ploch v sídle., obnovuje reminiscence parčík u pomníku TGM.

 

Stávající stav